Misyon – Vizyon


Misyonumuz

  • Sağlık alanında yurtdışı kaynaklara bağımlılığın azalması,
  • Sağlık Ar-Ge ve inovasyonu konusunda ulusal ve uluslararası sağlık konulu proje çağrılarına üniversite-sanayi işbirliği sağlanarak daha fazla sayıda proje gönderilmesi,
  • Akredite edilmiş laboratuvarlar ile akredite edilmiş testlerin Türkiye’de uygulanabilir hale getirilmesi ve bu sayede İzmir’in sektörde etkili bir merkez konumuna gelmesi,
  • Kalite Kontrol Yönetimi ve Sertifikasyon sisteminin geliştirilmesi ile tıbbi cihaz, ilaç vb. üretim alanlarında zaman ve maddi kaybın önlenmesi,
  • Sağlık Girişimciliği Ekosistem ‘inin oluşturulmasını sağlamak, ağlık teknolojileri geliştirme,
  • kuluçkalama ve hızlandırmada ulusal temas noktası oluşturulması, Uluslararası Sağlık Teknolojileri işbirliği ağlarının oluşturulması,
  • Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Raporları konusunda bilgilendirme noktası oluşturulmasıdır.

 

  • Vizyonumuz

    • Başta İzmir olmak üzere ve öncelikli olarak özel sektörün (ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme, tanı kiti vb.) Sağlık Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin arttırılmasıdır.

 


Duyurular