Laboratuvar Hizmetleri


Bioİzmir ve paydaşı olan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi bünyesinde Biyomalzeme, Biyoteknolojik İlaç, Tıbbi Malzeme ve Tıbbi Cihaz için gerekli olan akredite ve non-akredite testlerin yapılabildiği Preklinik Toksikoloji Laboratuvarı, Tıbbi Cihaz Test ve Kalibrasyon Laboratuvarı, Biyoteknolojik İlaç Kalite Kontrol Laboratuvarı ve Biyosimülasyon Laboratuvarı ile sağlıkta tek durak kavramının gereği olarak sektörün ve akademinin ihtiyaç duyduğu test, kalibrasyon ve analizler yapılmaktadır.

 • Tıbbi Cihaz Test ve Kalibrasyon Laboratuvarı

Laboratuvar kapsamında özel sektör de dahil olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlara yönelik tıbbi/endrüstriyel cihazların ya da yeni geliştirilmekte olan tıbbi/endrüstriyel cihazların kalibrasyonları, metrolojik ölçüm, test ve validasyonları yapılmakta ve mühendislik hizmetleri sunulmaktadır.

ISO/IEC 17025:2012 standardına uygun olarak kalite yönetim sisteminin uygulandığı laboratuvarımızda aşağıdaki kalibrasyon ve test hizmetleri verilmektedir.

 

 Kalibrasyon Grubu

Kalibrasyon Hizmetleri

Etalon Ağırlık Setleri

(E2 – F1 – M1 Sınıfı)

300 kg’ a kadar otomatik olmayan tartı aletlerinin kalibrasyonu

Etüv Kalibrasyon Sistemi

Etüv, inkübatör, sterilizatör, buzdolabı, su banyosu gibi kapalı hacimlerin kalibrasyonu

Otoklav Validasyon Sistemi

Otoklav, buharlı sterilizatör vb. cihazların sıcaklık ve basınç ölçümleri

Analitik Terazi

Mikropipetlerin Kalibrasyonları

Optik Takometre

Devir üreteçlerinin (Santrifüj, Döner Makine, Karıştırıcılar ) kalibrasyonu

Elektriksel Kalibratör

Multimetre, avometre, ohmmetre, osiloskop vb. ölçüm aletlerinin tüm değerlerinin kalibrasyonu

6,5 dijit Multimetre

Akım, voltaj, direnç vb. sinyal üreteçlerinin Kalibrasyonları

Osiloskop

70 Mhz e kadar RF sinyal üreten cihazların kontrolü ve Fonksiyon testleri, 20Mhz’e kadar sinyal üretimi

Spektrum Analizör

Fonksiyon Jeneratörü

Frekansmetre

 

Medikal Test Grubu

Biyomedikal Test Hizmetleri

Elektriksel Güvenlik Analizörü

Şebeke Gerilimi ile Çalışan Toprak Korumasına Sahip Tüm Biyomedikal Cihazların Elektriksel Güvenlik Testleri

Çok Parametreli Hasta Simülatörü

Hastabaşı Monitörlerinin Performans Testleri
EKG Cihazlarının Performans Testleri
SpO2 Testleri

Girişimsel Olmayan Otomatik Tekrarlı Kan Basıncı (NIBP) Cihazlarının ve Tansiyon Aletlerinin Performans Testleri

Defibrilatör Test Cihazı

Defibrilatör ve Kalp Pili cihazlarının Performans Testleri

Küvöz Analizörü

Küvöz cihazlarının Performans Testleri

Tens Cihazı Test Analizörü

Tens Cihazlarının Testleri

Ventilatör Test Cihazı

Solunum Cihazlarının Performans Testleri

Basınç Kalibratörü

Analog Tansiyon cihazlarının Performans Testleri

İnfüzyon Test Cihazı

İnfüzyon Pompaları Performans
TestleriŞırınga Pompalarının Performans Testleri

Elektrocerrahi Test Cihazı

Elektrokoter Cihazlarının Performans Testleri

 

 • Biyosimülasyon Laboratuvarı

Geliştirilmekte olan tıbbi cihaz ve biyomateryallere yönelik tasarım, modelleme, prototip geliştirme ve simülasyon çalışmalarının yapılabileceği laboratuvardır.

 • Modelleme
  • Tasarım
  • Simülasyon
  • Biyosimülasyon
  • Prototipleme

 

süreçlerinde girişimci ve girişimci adaylarına destek verilmektedir.

 • Preklinik Toksikoloji Laboratuvarı:

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi bünyesinde yer alan “Preklinik Toksikoloji Laboratuvarı” altında in-vivo test laboratuvarı ve in-vitro test laboratuvarı olmak üzere iki laboratuvar hizmet vermektedir.

Detaylı bilgi için: http://www.ibg.deu.edu.tr

In-Vitro Test Laboratuvarı: Tıbbi cihazların, ilaç hammaddesinin ve bitmiş ürünün hücreler üzerinde in-vitro olarak toksisitesinin test edildiği, preklinik çalışmaların gerçekleştirildiği, GLP ve TS EN ISO 17025 prensiplerine göre çalışan deney laboratuvarıdır. Laboratuvar bünyesinde yapılan testler şunlardır:

 • Sitotoksisite Testi
 • Genotoksisite Testi

In-Vivo Test Laboratuvarı: İlaç hammaddesinin ve bitmiş ürünün hücreler üzerinde in-vivo olarak deney hayvanlarında toksisitesinin test edildiği, preklinik çalışmaların gerçekleştirildiği ve GLP prensiplerine göre çalışan deney laboratuvarıdır. Yapılan testler şunlardır:

 • Tek doz toksisite
  • Subakut tekrarlayan doz toksisite (14 gün)
  • Subkronik tekrarlayan doz toksisite (90 gün)
  • Kronik toksisite (6 ay)
 • Biyoteknolojik İlaç Kalite Kontrol Laboratuvarı

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi bünyesinde yer alan ve GLP prensiplerine göre hizmet veren, ilaç üretimi için kullanılan materyalin, üretim sırasındaki ara ürünlerin, saflaştırılmış ilaç hammaddesinin ve farmasötik formülasyon sonrasında bitmiş ürünün üstünde gerçekleştirilecek olan ham madde ve ara/son ürünlerin validasyonu için gerekli olan testlerin yapıldığı laboratuvardır. Yapılan testler şunlardır:

 • Biyolojik ilaçların geliştirilmesi, üretim optimizasyonu ve sistematik üretimi sırasında gerekli olan kalite kontrol analizleri,
  • Biyolojik ilaç etkin maddesi üzerinde farmakopelerin gerekli gördüğü fiziksel, kimyasal, biyolojik, immünolojik ve toksikolojik tanımlama analizleri,
  • Biyolojik ilaç etkin maddesi üzerinde farmakopelerin gerekli gördüğü saflık derecesi tanımlanma analizleri.

Detaylı bilgi için: http://ibg.deu.edu.tr


Duyurular