Ekosistemimiz


Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ağları oluşturularak yurt içinde Biyoküme, İlaç Endrüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) gibi sivil toplum kuruluşları ve yurt dışında The Massachusetts Biotechnology Council (MassBio), The Illinois Medical District Commission gibi uluslararası tekno-girişim portalleri için temas noktası olma rolü üstlenilmiş, böylece ekosistemimizde yer alan ulusal şirketlerin ve kurumların görünürlük ve tanınırlığının arttırılması, uluslararası şirketlerin ülkede yatırım yapmalarının desteklemesi, çift yönlü bilgi paylaşımı sağlanarak araştırma ve inovasyon çalışmalarına hareket kazandırılması amaçlanmıştır.

 

Destekleyicilerimiz

Uluslararası İşbirliği Ağlarımız


Duyurular