Üretim Destek Hizmetleri


  • Pilot Üretim Birimi Hizmetleri

Merkez bünyesinde yer alan “Pilot Üretim Birimi” tamamlandığında özellikle yerli özel sektör ihtiyacına yanıt vermek üzere biyobenzer veya orjinal biyoteknolojik ilaçlara (memeli hayvan hücresinde üretilenler) yönelik Ar-Ge çalışmaları, Master Hücre Bankası oluşturulması ve cGMP (Current Good Manifacturing Practices) koşullarında Faz I klinik araştırmaları için yeterli miktar ve kalitede pilot ürün üretilmesini sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecektir. Pilot üretim birimi, biyolojik ilaçlar konusunda yürütülen pilot üretim öncesi Ar-Ge faaliyetleri ile endüstriyel üretim faaliyetleri arasında kritik bir köprü görevini üstlenecektir.


Duyurular